Alles wat je moet weten over de Duitse taal

Taal

informatie over de Duitse taal

Inhoudsopgave

Onze Duitse buren zijn erg belangrijk voor Nederland. Zo is het onze grootste economische handelspartner en is Duitsland een belangrijke speler in de EU en op het wereldtoneel. Daarnaast staan ze ook cultureel gezien aardig dicht bij ons. Wij vertellen je alle feiten over de Duitse taal. 

Dit zijn de belangrijkste feiten over de Duitse taal:

 • Duits is een West-Germaanse taal en wordt voornamelijk in Europa gesproken
 • 130 miljoen mensen spreken Duits als moedertaal of tweede taal
 • Evolutie: Oudhoogduits, Middelhoogduits, Vroegnieuwhoogduits, Nieuwhoogduits
 • Zakelijke cultuurverschillen: hiërarchie, titels, taalgebruik (‘Sie’ in plaats van ‘du’)
 • Duits is een officiële taal in: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland

Duits is een West-Germaanse taal, gesproken door ongeveer 130 miljoen mensen. Het is een van de drie werktalen van de EU, samen met Frans en Engels. 

In de loop der tijd heeft de Duitse taal zich ontwikkeld, met invloeden van diverse andere talen. Zakendoen met Duitsland kent enkele cultuurverschillen, zoals het belang van hiërarchie en formele taalgebruik. Duits is de officiële taal in zes landen en wordt regionaal gesproken in diverse andere landen.

Algemene feiten over de Duitse taal

Duits (Deutsch) is een West-Germaanse taal. Duits wordt vooral gesproken in Europese landen. Deze taal wordt wereldwijd minder gesproken dan Spaans of Frans. Dat komt doordat Duitsland minder gebieden heeft gekoloniseerd.

Duits wordt dus niet over de hele wereld gesproken, maar toch is het een waardevolle taal om te leren. Uiteraard is het onze grootste buur, waarmee we economisch en cultureel gezien nauwe banden hebben.

Daarnaast is Duits Europees gezien wél echt een belangrijke taal. Het is namelijk een van de drie werktalen in de Europese Unie, naast het Frans en het Engels. Dat betekent dat veel medewerkers van de EU ten minste twee, soms drie van deze talen beheersen. En doordat Duitsland een van de invloedrijkste EU-lidstaten is, is het land ook vaak terug te vinden op het wereldtoneel.

Tip: laat je zakelijke communicatie altijd vertalen door een professioneel Duits vertaalbureau.

Hoeveel mensen spreken Duits?

Ongeveer 130 miljoen mensen spreken Duits als moedertaal of tweede taal.

Daarbovenop hebben 289 miljoen mensen wereldwijd Duits als vreemde taal geleerd, maar dat betekent niet per se dat ze heel goed Duits spreken. Op dit moment zijn 15 miljoen mensen bezig met Duits leren, bijvoorbeeld op school.

Geschiedenis van het Duits

Het Duits en het Nederlands lijken veel op elkaar. Beide talen zijn onderdeel van de West-Germaanse tak van de Indo-Europese taalfamilie. Wat wij Duits noemen is eigenlijk Hoogduits. Net als iedere andere taal, heeft het Duits zich door de jaren heen flink ontwikkeld:

 • 750–1050: Oudhoogduits
 • 1050–1350: Middelhoogduits
 • 1350–1650: Vroegnieuwhoogduits
 • vanaf 1650: Nieuwhoogduits

Door de eeuwen hebben veel talen invloed gehad op het Duits. Dit geldt met name voor het Latijn, Grieks, Italiaans, Frans en Engels.

8 feiten over Duits op een rij

 • Duits is een Germaanse taal en nauwe familie van Nederlands.
 • Het Duits bestond uit veel dialecten. De Duitse bijbelvertaling van Luther heeft de basis gelegd voor het Standaardduits.
 • Het Duits in Oostenrijk heeft relatief veel invloeden uit onder andere het Hongaars, door de geschiedenis als Oostenrijk-Hongarije.
 • In Zwitserland wordt vooral het Zwitserduitse dialect gesproken. Teksten worden in het Hoogduits geschreven.
 • Net als het Nederlands is het Duits een echte aanelkaarschrijftaal.
 • Duits heeft hetzelfde alfabet als het Nederlands, met daarbij de ä, ö, ü en ß.
 • Over de ß gesproken: dat is de ‘Eszett’, oftewel ringel-s. Deze letter wordt alleen in het Duits gebruikt.
 • Het eerste gedrukte boek in Europa was de Gutenbergbijbel, voltooid in 1455 in Mainz.

Zakendoen in Duitsland

Het ligt voor de hand om zaken te doen met ons grote buurland. We hebben veel overeenkomsten, maar er zijn ook zeker verschillen.

Zo is hiërarchie belangrijk in Duitsland. De directeur wordt met groot respect behandeld. En heeft een zakenrelatie een academische titel? Dan scoor je punten door deze te gebruiken in je communicatie.

Duitsers zijn stiekem best trots op hun taal. Een start-up in Berlijn heeft misschien als voertaal Engels. Maar in de basis kun je ervan uitgaan dat het wordt gewaardeerd als je Duits kunt spreken. Bij Machielsen zijn we gek op steenkolenduits. We verzamelen al jaren taalblunders. In dit blog lees je onze favoriete taalblunders.

Over Duits gesproken: gebruik altijd ‘Sie’ en geen ‘du’. Hier zeggen we al snel ‘je’ tegen mensen, maar in Duitsland is dat not done. Extra voordeel is dat de werkwoordsvervoeging van ‘Sie’ niet zo moeilijk is.

Je kent de woorden ‘vousvoyeren’ en ‘tutoyeren’ waarschijnlijk wel. Wist je dat hier ook Duitse versies van zijn? ‘Siezen’ en ‘duzen’!

Lees voor meer tips ons blog over zakendoen in Duitsland! En in dit blog lees je welke woorden moet je kennen als je gaat ondernemen in Duitsland.

In welke landen spreken ze Duits?

In deze landen is Duits een officiële taal

 • België
 • Duitsland
 • Liechtenstein
 • Luxemburg
 • Oostenrijk
 • Zwitserland

In deze landen is Duits geen officiële taal (meer), maar wordt het wel gesproken

 • Brazilië
 • Denemarken
 • Hongarije
 • Italië
 • Namibië
 • Polen
 • Roemenië
 • Rusland
 • Slowakije
 • Tsjechië

lijst-landen-duitse-taal

Jouke de Jong

Jouke de Jong

Jouke is SEO specialist en storyteller. Als je verhaal te ingewikkeld is, luistert niemand. Je wilt laten zien dat jouw dienst het probleem van je klant oplost, in welke taal dan ook.