Wat is een ‘alt tekst’

Een alt-tekst is een HTML-attribuut dat een beschrijving geeft van een afbeelding op een webpagina voor toegankelijkheid en SEO-doeleinden. Het moet nauwkeurig, beknopt en relevant zijn.

Dit zijn de belangrijkste punten uit dit blog:

  • Alt-tekst beschrijft afbeeldingen op webpagina’s voor toegankelijkheid en SEO-doeleinden.
  • Het moet nauwkeurig, beknopt en relevant zijn, met belangrijke trefwoorden.
  • Alt-tekst moet worden gebruikt voor alle afbeeldingen, inclusief logo’s en decoratieve afbeeldingen.
  • Verschillende soorten afbeeldingen vereisen verschillende soorten alt-tekst.
  • Alt-tekst moet worden gecontroleerd op spelling- en grammaticafouten.

Wat is een alt-tekst?

Alt-tekst of alternatieve tekst is een HTML-attribuut dat wordt gebruikt om een beschrijving te geven aan een afbeelding op een webpagina. Het is bedoeld om gebruikers met visuele beperkingen in staat te stellen de inhoud van de afbeelding te begrijpen door middel van een schermlezer.

Bovendien kan de Alt-tekst ook worden gebruikt om zoekmachines te vertellen waar de afbeelding over gaat en hoe deze relevant is voor de inhoud van de pagina. Door relevante en goed geschreven alt-teksten te gebruiken, kan de pagina beter worden geïndexeerd en worden gevonden in zoekresultaten.

Hoe schrijf je een alt-tekst?

Het is belangrijk om de Alt-tekst zo nauwkeurig mogelijk te schrijven en de belangrijkste keywords op te nemen, maar overdrijf het niet. Het moet ook kort en bondig zijn, meestal niet langer dan 125 tekens. Vermijd het gebruik van algemene woorden zoals ‘afbeelding van’ of ‘foto van’ en beschrijf de inhoud van de afbeelding zo specifiek mogelijk.

Het is ook belangrijk om alt-tekst te gebruiken voor alle afbeeldingen op een pagina, inclusief logo’s en infographics, maar houd er rekening mee dat verschillende soorten afbeeldingen verschillende soorten alt-tekst vereisen.

Bijvoorbeeld, een afbeelding van een product moet worden beschreven met het productnaam en de belangrijkste kenmerken terwijl een afbeelding van een grafiek of diagram een beschrijving van de gegevens zou moeten bevatten.

Tot slot

De alt-tekst moet worden gecontroleerd op spelling- en grammaticafouten om een professionele uitstraling te behouden. Het is een kleine, maar belangrijke stap in het verbeteren van de SEO van een website en de toegankelijkheid voor gebruikers met een visuele beperking.