Dit wil je weten over copyright en blogs

Content

Inhoudsopgave

We vragen ons voor elk blog af: hoe kunnen we voor dit blog-onderwerp de beste content ooit schrijven? Op basis van research en SEO onderzoek zetten we de hoofdlijnen uit, daarna schrijven we de blogs.

Hierbij kijken we ook naar bestaande blogs, die door andere bloggers of bedrijven zijn geschreven.

Je mag content (of bestaande tekst) cureren, je mag niet kopiëren. Dat komt door copyright, ook wel auteursrecht genoemd.

Dit mag niet: Je hebt een website en daar wil je een tekst op plaatsen die je niet zelf hebt geschreven. Een blogbericht van je concurrent bijvoorbeeld, of een foto. Mag dat zomaar zonder bronvermelding? Het antwoord is nee.

Dit mag wel: Een bestaande tekst als inspiratie gebruiken en op basis van een bestaande blog een compleet nieuwe blog schrijven.

blog van iemand anders gebruiken

Wat is copyright?

Copyright is een intellectueel eigendomsrecht

Het gebeurt vaak dat mensen een artikel kopiëren en dat op hun website plaatsen zonder toestemming te vragen aan de schrijver van het artikel. Als je dat doet, ben je in overtreding. Je maakt namelijk inbreuk op het auteursrecht van de schrijver. Auteursrecht is een van de intellectuele eigendomsrechten, net als het merkenrecht of octrooirecht.

Auteursrecht geldt onder andere voor

Auteursrecht ontstaat spontaan. Je hoeft niets aan te vragen of te registreren. Het auteursrecht geldt automatisch als je een webtekst schrijft, een foto maakt, of een website bouwt. Eigenlijk bij alles waarbij je creatieve keuzes moet maken.

auteursrecht rust op video, tekst, boeken etc.

Het auteursrecht ligt bij de maker

Dus een tekst is in eerste instantie van degene die hem geschreven heeft. Auteursrecht ligt bij de maker. Niet automatisch bij degene die ergens het idee voor heeft bedacht. Dit kan voor verwarring zorgen. Stel je voor: je hebt een idee voor een app, en je huurt iemand in om die app voor je te ontwikkelen.

Maar als je niet vastlegt dat de app jóuw idee was en dat het auteursrecht dus bij jou moet komen te liggen, is de ontwikkelaar automatisch de eigenaar van de app. Hij heeft dan het auteursrecht. Ook bij teksten kun je tegen dit soort problemen aanlopen. Als je een tekstschrijver inhuurt en niet van tevoren vastlegt dat de tekst uiteindelijk van jou is, ligt het auteursrecht bij de schrijver.

Uitzondering: het werkgeversauteursrecht

Als je eigen medewerker teksten voor je schrijft en ook daadwerkelijk in dienst is als tekstschrijver, ben je als werkgever auteursrechthebbende. Zorg er wel voor dat het in de arbeidsvoorwaarden is opgenomen, om onduidelijkheid achteraf te voorkomen.

Maar let op: dit werkgeversauteursrecht geldt niet automatisch als je teksten geschreven zijn door je receptioniste. Het is immers niet haar taak om teksten te schrijven, want ze is niet bij je in dienst als tekstschrijver. De teksten die je receptioniste heeft geschreven, blijven van haar. Tenzij ze schriftelijk afstand heeft gedaan van die rechten, natuurlijk.

Informatie over werkgeversauteursrecht

Netjes vragen en bron vermelden

  • Tip 1: Of je tekst uiteindelijk ook echt van jou is, is alleen duidelijk als je van tevoren goede afspraken maakt. Als je in opdracht van iemand werkt, leg dan direct vast bij wie het auteursrecht rust. Dat voorkomt een hoop gedoe achteraf.
  • Tip 2: De oplossing voor het gebruik van andermans teksten is simpel: vraag toestemming en vermeld de bron. De meeste mensen vinden het prima dat je hun tekst gebruikt, als je hun naam noemt en naar j website verwijst.

Auteursrecht en ons vertaalbureau

Ook op een vertaling rust copyright. Als wij een technische handleiding vanuit het Nederlands naar het Duits vertalen, ligt het auteursrecht bij ons. In de algemene voorwaarden van ons vertaalbureau staat dat we het auteursrecht na betaling overdragen aan de klant.

Ook interessant:

Jouke de Jong

Jouke de Jong

Jouke is SEO specialist en storyteller. Als je verhaal te ingewikkeld is, luistert niemand. Je wilt laten zien dat jouw dienst het probleem van je klant oplost, in welke taal dan ook.