Wat is terminologie en waarom is het belangrijk?

wat is terminologie

‘Onze vertalers gebruiken de juiste terminologie’ is een zin die wij als professioneel vertaalbureau vaak uitspreken. Samen met de tone of voice is dit begrip onmisbaar voor een geslaagde vertaling. Maar wat bedoelen we precies met terminologie? En waarom is het nou zo belangrijk? Ik leg het je graag uit.

De definitie van terminologie

Volgens het woordenboek van Van Dale betekent terminologie het ‘geheel van de termen van een bepaald vak’. Het is dus een verzameling van termen. Deze woorden worden gebruikt om ideeën uit een specifiek vakgebied te duiden. Kort gezegd: het is vaktaal of jargon.

Niet alleen elk vakgebied kent zijn eigen jargon, ook bedrijven hebben soms hun eigen specifieke woordenlijst. Het kan zelfs voorkomen dat verschillende organisaties of branches voor hetzelfde woord een andere betekenis hebben.

Ook wij gebruiken termen. Denk bijvoorbeeld aan buyer persona of native speaker. Dit zijn woorden die vaak worden gebruikt in de vertaalwereld en de contentmarketing-sector.

Waarom is terminologie belangrijk?

Terminologie speelt vooral een belangrijke rol bij vertalingen. Elke sector en elk bedrijf gebruikt namelijk zijn eigen termen. Dit zijn lang niet altijd zelfbedachte termen. Het kunnen ook voorkeurstermen zijn – woorden die jij graag consistent wilt terugzien in je tekst.

“Stel dat jij vakantiewoningen verhuurt en je wilt Spaanstaligen aanspreken. Je kunt kiezen tussen ‘hogar’ en ‘casa’. Ze betekenen beide ‘thuis’, maar roepen een verschillend gevoel op. ‘Casa’ is eerder het huis, de fysieke woning, waar ‘hogar’ het gevoel beschrijft van ergens thuis zijn. Wat wil je dat de lezers voelen?”

Terminologie betekenis

Sommige termen kun je letterlijk vertalen, maar dit gaat zeker niet altijd op. Helemaal wanneer een term uit meerdere woorden bestaat, zorgt een letterlijke vertaling uiteindelijk voor inconsistentie. Zonder kennis van jouw branche of bedrijf vertaalt de eerste vertaler de woorden misschien net even anders dan de tweede. 

Voor de vertaling van een handleiding over planningsoftware is bijvoorbeeld andere expertise nodig dan voor een financiële vertaling. Daarom werken er bij Machielsen altijd vertalers met vakinhoudelijke kennis aan een vertaling.

Specialistische vertalers + slimme vertaalsoftware

Naast specialistische vertalers, zetten we slimme vertaalsoftware in voor iedere vertaling. Onze MemoQ-database is heilig en bevat per branche een uitgebreide terminologielijst. Deze lijst bevat voorkeurstermen voor de specifieke branche waarvoor we schrijven. Op deze manier hebben de vertalers altijd de juiste terminologie bij de hand. 

Heb je als bedrijf een woordenlijst met eigen termen? Geen enkel probleem. We geven dit door aan onze vertalers, zodat zij het op de juiste manier vertalen.